SURT SA RÄVEN!

Ödeshögs Partiet förlorade ett mandat i valet. Surt sa räven! Vi finns fortfarande kvar i Kommunfullmäktige med två ordinarie mandat samt två ersättare. Ack så lite kan tyckas! Fortfarande kan vi vara en oppositionskraft att räkna med och en irriterande nagel i ögat på KD,S och C majoriteten när frågor ställs på sin spets.

OFFENTLIG ARENA

Kommunfullmäktige är ju som alla vet ett offentligt forum där alla kommuninnevånare kan vara med och lyssna av, vad som beslutas i olika frågor.

I detta forum kan vi ÖDESHÖGS PARTISTER alltid göra oss hörda i frågor som vi har intresse av. Ni kan som väljare får reda på om några skumrasksaffärer är på gång eller inte. Vi kan med andra ord, trots bara två mandat i Kommunfullmäktige agera i alla frågor som kommer till Kommunfullmäktige för avgörande.

VALTEKNISK SAMVERKAN

Genom valteknisk samverkan i Kommunfullmäktige, med Mp och Fi så har vi också i Kommunfullmäktigevalen till nämnder och styrelser, fått representation med ett ordinarie mandat i kommunstyrelsen dvs. kommunens regering samt ett ordinarie mandat i revisionsgruppen. Ödeshögs Partiet fick också 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktiges presidiumJ

Tomterna i Svemb nytt paradis med sjöutsikt

Nu håller den politiska majoriteten i vår kommun, KD. C. S. på att förverkliga sin dröm om att kunna sälja tomter på Svemområdet. Nu har skogen tagits väck och de otillgängliga bergskammarna börjar komma idagen. Ödeshögs Partiet har protesterat alltsedan  inköpet av området gjordes. Nu ska området planeras och bebyggas och bli det nya paradiset för för hugade spekulanter med önskan om Vätternutsikt. Var investeringar till VA-ledningar och vägar ska tas från torde kunna skrivas i stjärnorna 

Funderingar kring kommunvalet 2018

Med blott några månader kvar till att kommunfullmäktige valet ska avgöras finns säkert en del funderingar på hur detta ska sluta. Traditionsenligt vet vi att kommunvalet i vår kommun för det mesta följer hur valet går för de etablerade partierna i riksdagen. Exempelvis, Går sossarna framåt i riksdagen så går man fram också lokalt. Går samma parti back i riksdagen så händer samma sak lokalt. Samma gäller för det mesta också övriga partier. Ett dilemma finns idag inför rikdagsvalet om man ser till de valprognoser som presenterats i media. Enligt dessa prognoser så ligger KD, Liberalerna och Miljöpartiet risigt till med risk för att åka ur riksdagen och vad händer då lokalt här i vår kommun.

 

Idag finns en styrande majoritet i vår kommun mellan KD, S och Centerpartiet. Detta sedan Moderaterna valt att hoppa av den borgerliga alliansen efter en konflikt om bygdeskolan i Boet. 

 

Moderaterna har därefter valt att själva försätta sig i opposition, samtidigt som sossarna villigt fångade KD:s utsträckta hand, för att säkerställa fortsatt KD-styre.  Frågan lokalt, som nu ställer sig, är om Moderaterna vill fortsätta vara i opposition eller vill återbördas till fadershuset med övriga alliansen, för en borgerlig majoritet. Sett till hur Moderaterna agerat det senaste året i kommunpolitiken så går det väl knappast att tro annat än att partiet längtar tillbaka.

 

Frågan som då återstår är om KD har så mycket kraft och tro samt moral för den borgerliga  partipolitiken att man kan tänka sig att ta tillbaka Moderaterna och samtidigt dra sig ur den oheliga alliansen med sossarna som just nu är mitt inne i den borgerliga beslutssfären. En tanke som genast faller in i sammanhanget är att sossarnas revisionsordförande valt att avgå, pga svårigheter att fullfölja uppdraget. Något försvarstal från sossarna har inte hörts, vilket kan tyda på att man vill klamra sig fast i KD och den borgerliga sfären och att moderaterna får fortsätta i opposition

 

Funderingarna om kommunvalet gäller också småpartierna Ödeshögs Partiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Feministerna. Vad händer i kommunpolitiken om KD och Miljöpartiet ramlar ur riksdagen, vilka konstellationer kan då förväntas uppstå i Ödeshögs kommun, den som lever får se

Charles

Kontakta oss

Charles Eriksson  Mobiltelefon 0734-100678

Mail: erikssoncharles@gmail.com

Kandidater till Kommunfullmäktige 2018

Ödeshögs Partiet har fastställt sina kandidater till kommunfullmäktige valet för år 2018. Totalt är det 15 st "Ödeshögskända" personer som kandiderar , med en medelålder av 60 år.Vår yngste kandidat är 24 år och vår äldste kandidat 74 år. Kommunfullmäktige listan är varvad med kvinnor och män.

 

1      Charles Eriksson                 Pensionär

2      Lena Lago Berg                   Personlig assistent

3      Kristina Fredriksson           Personlig Assistent

4     Jan Fredriksson                   Pensionär

5     Sven Inge Karlsson             Serviceman

6     Lorita Ivarsson                     Läkarsekreterare

7     Abdallah Fahran                  Personlig Assistent

8     Ken Linnér                            Tetraplegiker

9    Åke Johansson                    Pensionär

10  Anita Christensen                Lärare

11  Patrik Syrén                          Montör

12  Hans Landstedt                   Montör

13  Seppi Hader                         Svetsare

14  Keller Johansson                Herr

15  Bo Andersson                      Pensionär

Våra röster i kommunvalet 2014

Ödeshögs Partiet fick total 319 röster i kommunfullmäktigevalet år 2014.

 Detta motsvarade 9,05 procent av totala antalet röster i kommunen.

 

Ödeshögs tätort var partiets bästa i valkretsarna Lysing och Fridtjuv Berg.

 

Där fick partiet 256 av de totalt 319 st rösterna. Fridtjuv Berg var bästa valkretsen med totalt 129 röster motsvarande 12,87 procent, tätt följt av Lysing 127 röster. 

 

I valkretsarna Alvastra och Holaveden var röstetalen runt 4 procent av totala antalet röster. I Alvastra kretsen fick partiet 35 röster motsvarande 4,28 procent och Holavedskretsen 22 röster motsvarande 4,11 procent.

 

Alla ni som önskar få en bättre kommunpolitik i Ödeshögs kommun i 2018 års kommunval, lägg med förtroende er röst på Ödeshögs Partiet, vi slåss för att värna den enskildes rätt till rättvisa och just behandling i alla sammanhang